Τεχνολογίες

» Υποστηρίζει τη διαχείριση οποιουδήποτε προϊόντος, από πολύ μικρά αντικείμενα μέχρι επαγγελματικά οχήματα.
» Δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει real-time πρόσβαση στα δεδομένα, έτσι ώστε να έχει άμεσο έλεγχο της αποθήκης.
» Διαθέτει module Routing, το οποίο ελαχιστοποιεί τα λάθη και τον χρόνο για το τμήμα διακίνησης.
» Διαθέτει ειδικό module που διαχειρίζεται τις αντικαταβολές εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους και προσφέροντας στους πελάτες της SARMED τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης του status της εντολής τους.
» Μεγάλη ευελιξία στον πιστωτικό έλεγχο των πελατών μας πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας.
» Υποστηρίζει οποιαδήποτε απαίτηση συστημικής παρακολούθησης και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητα ανά πάσα στιγμή (FIFO, FEFO).
Σε όλες τις αποθήκες της SARMED χρησιμοποιούνται συστήματα RF Barcode και ασύρματων εκτυπωτών, τα οποία εξασφαλίζουν ταχύτητα στην εύρεση και αποθήκευση των προϊόντων.
Η SARMED χρησιμοποιεί σύστημα ελέγχου των παραδόσεων με τηλεματική τεχνολογία (GPS) το οποίο είναι εγκατεστημένο στα φορτηγά του στόλου της και προσφέρει ευελιξία και αμεσότητα στη διακίνηση των εμπορευμάτων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ